facebook

”KNUT HAMSUN I SKOLEN”

SFO – leder Margareth Skogvold var den som banet vei for skolens arbeide med Hamsuns tekster. Hun startet innføring av Markens Grøde for ei gruppe SFO-elever, 6 – 10 år i januar 2004. Arbeidet som munnet ut i ei utstilling av elevarbeider med forankring i bokens handling. Prosjektet er koblet opp mot kompetansemål i norsk, matematikk, naturfag, mat og helse, kroppsøving og samfunnsfag. Se prosjektbeskrivelse for detaljert informasjon.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Norsk

 • Leke, improvisere med rim, rytme, språkelementer, ord og meningsbærende elementer. Bruke bokstaver og eksperimentere med ord, i egen håndskrift og på tastatur (2.KL).
 • Fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer.
 • Samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger (Knut Hamsun/Markens grøde)
 • Framføre tekster for medelever
 • Skrive fortellinger, dikt, brev og sakpreget tekst. Uttrykke tanker om språk, personer og handlinger i tekster fra dagliglivet og i skjønnlitterære tekster fra ulike tider og kulturer (4.KL).

 

Matematikk

 • Samle, sortere, notere og illustrere enkle data med tellestreker, tabeller og søylediagram (2.KL).
 • Gjøre overslag og måle i volum og masse. Sammenligne størrelser– bruke måleredskaper, enkle beregninger med og uten digitale hjelpemidler. Praktiske oppgaver. Kommentere illustrasjonene (4.KL).

 

Naturfag

 • Gjenkjenne plantearter og sortere dem. Viktige kjennetegn ved årstids-variasjonene.
 • Ulike aktiviteter i naturen, fortelle om observasjonene og aktivitetene.
 • Stille spørsmål og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen (2.KL).
 • Argumentere for forsvarlig fremferd i naturen. Livssyklusen til plantearter (4.KL) .

 

Mat og helse

 • Lage ”trygg” mat. Velge ut mat og drikke i et sunt kosthold (4.KL).
 • Bruke mål og vekt i forbindelse med oppskrifter og matlaging.
 • Undersøke ulike matvarer med tanke på smaksopplevelser.
 • Fortelle om en utvalgt råvare og hvordan den inngår i matvaresystemet, fra produksjon til forbruk. Trivsel i forbindelse med måltid.
 • Beskrive samisk (lokal) mattradisjon i sammenheng med natur og levevis.

 

Kroppsøving

 • Bruke grunnleggende bevegelser i varierte miljø og i tilrettelagte aktiviteter.
 • Være med i aktiviteter som utfordrer både sanseapparatet og koordinasjonen.
 • Samtale om regler som gjelder for opphold og ferdsel i naturen.
 • Vise evne til samarbeid i ulike aktiviteter (4.KL).

 

Samfunnsfag:

 • Skape fortellinger om mennesker i fortida.
 • Kjenne igjen historiske spor i eget lokalmiljø og undersøke lokale samlinger og minnesmerker (4KL).
 • Presentere historiske emner ved hjelp av skrift, tegninger, bilde, film, modeller og digitale verktøy.
 • Visualisere og formidle egne inntrykk i ulike teknikker og materialer (3 –4).

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: