facebook
Elevarbeider, Jessheim vgs. Foto: K. Loughran

KDA - Portrett og valørtegning

Intensjonen med undervisningsopplegget er at elevene skal få grunnleggende kunnskap om og erfaring med proporsjoner. Videre forsøker elevene å oppnå ønsket uttrykk ved hjelp av skraveringsteknikk, bruk av valører og kontraster mellom lys og skygge.

I prosjektet er det lagt inn en innledende øvelse hvor elevene jobber aktivt med valører og skravering i en enklere utgave før de begynte på portrettene. Elevenes sluttprodukt er et sort/hvitt portrett i A3-format hvor den ene siden er digital utskrift og den andre er valørtegning i blyant.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

KUNST OG VISUELLE VIRKEMIDLER 1

Aktuelle kompetansemål som er valgt ut for dette undervisningsopplegget:

Visuelle verkemiddel

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:

* bruke ulike teiknereiskapar, underlag og teknikkar i arbeid med frihandsteikning

* gjere greie for og bruke proporsjonar i eigne arbeid med teikning av naturformer og geometriske former

* kjenne til og bruke fagomgrep knytte til arbeid med visuelle verkemiddel, materiale og teknikkar

 Materiale, uttrykk og teknikkar

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:

* bruke farge, form, teknikkar, materiale og reiskapar for å oppnå det ønskte uttrykket i to- og tredimensjonale arbeid

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: