facebook

Bokstavlek

Bruk bokstaver av jacofoam som estetisk tilnærming til grammatikkundervisningen, begrepsinnlæringen, matematikkundervisningen og mye mer. 

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Bokstavene innbyr til mange ulike aktivitet og legger til rette for estetisk tilnærming til mange fag og tema i grunnskolen både for innlæring og repetisjon. Her er flere forslag på noen aktiviteter og spilleregler uten differensiering på trinn, fag eller tema. Her er det bare fantasien som setter grenser. Regler for rundene informeres om på forhånd da disse kan endres på fra runde for runde. Vi har lagt opp til gruppearbeid, oppgavene kan også gjøres individuelt.

I dokumentet til høyre finner du oppskriften på å lage bokstavene og mange ulike alternativ til spilleregler.

 

Her er ett av eksemplene på spilleregler som er beskrevet i opplegget:

  • Bokstavene legges med bokstavsiden ned i en bunke midt mellom alle gruppene.
  • Alle gruppene henter en og en bokstav til det er tomt i midten. 
  • 10 minutter til å lage flest mulig ord.
  • Poeng for alle bokstavene som er brukt i godkjent ord. Bokstavene må være lagt i kjeder der ordene bygger på hverandre.

 

 

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: