facebook
Foto: Byåsen skole

Produksjonsplan - Et nyttig verktøy i undervisningen

Mange skoler har en eller annen form for produksjon, forestilling eller andre arrangement i løpet av skoleåret.  Som et verktøy og en kvalitetssikring av planlegging, gjennomføring og etterarbeid, har Byåsen skole i Trondheim utarbeidet en produksjonsplan til hjelp i arbeidet med forestillinger.  Dette støttemateriellet viser hvordan produksjonsplan som verktøy kan brukes på både små og store produksjoner.

Planen kan også anvendes i barnehage med tilpasninger.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

En produksjonsplan kan for eksempel være til hjelp i arbeidet med forestillinger i valgfaget sal og scene, og kan blant annet forankres i følgende kompetansemål:

Skape

Hovedområdet omfatter prosessen fra ulike ideer til produksjon. Audiovisuelle og sceniske produksjoner kan omfatte musikk, dans, drama, bilde og fortellinger som bærende elementer. Arbeid med lyd, lys, regi, koreografi, scenografi, kostymer, sminke og redigering er også en del av den skapende prosessen. I tillegg omfatter produksjonen markedsføring og økonomi.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • utvikle og formidle ideer til en eller flere produksjoner
  • samarbeide om å utvikle et audiovisuelt eller scenisk uttrykk, inkludert relevante tekniske løsninger
  • sette opp et enkelt budsjett og markedsføringsplan

Formidle

Hovedområdet omfatter presentasjon av audiovisuelle og sceniske produksjoner, der målet er de gode møtene mellom aktører og publikum. Hovedområdet innbefatter også kommunikasjon og samspill, bevisste valg av spillested, presentasjonsform og publikum. Ulike kunstneriske virkemidler er sentrale i hovedområdet.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • presentere en eller flere produksjoner for publikum
  • samarbeide både på og bak scenen for at resultatet skal bli best mulig
  • utveksle synspunkter om valg av virkemidler og utførelse

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: