facebook

Kulturskrinet

Bakgrunnen for underskelsen er den nasjonale satsinga på kulturformidling og kulturskaping i Den kulturelle skolesekken. Parallelt med dette har det hvert en omfattande satsing på kvalitetsutvikling og skulevurdering knytt til skulereforma Kunnskapsløftet.
Prosjektbeskrivelse: