facebook
Foto: Alexander Gibb, Rud vgs

Å leke med drama - bruk av drama i engelsk på vg2

Det kan være vanskelig for elever i videregående å få et forhold til Romeo og Julies i våre moderne øynes pompøse kjærlighet. Å lese utdrag fra teksten kan vanskelig gi elevene et forhold til innholdet, samtidig som dette er en svært sentral historisk tekst som gjenfortelles i nye varianter hele tiden.

Dette undervisningsopplegget lar elevene få et forhold til teksten gjennom å leke med den, ikke framføre den for noen eller analysere den i stykker.

Elever skal gjøre språket til sitt eget og gjennom å leke med forskjellige kulturuttrykk kan de derfor også utvikle sitt eget språk. Ikke fordi de skal begynne å snakke som Shakespeare – men fordi de skal ha erfart hvordan det var å snakke som Shakespeare. Det er denne personlige erfaringen som er målet , og som elevene kan bygge videre på

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Læreplan i Engelsk vg2
Opplegget kan knyttes opp mot flere kompetansemål i Engelskspråklig litteratur og kultur

Grunnleggende ferdigheter

Undervisningsopplegget viser hvordan man gjennom arbeid med drama kan jobbe med flere av de grunnleggende ferdighetene som muntlige ferdigheter samt lese i engelsk.

Tidsramme

45-60 minutter

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: