facebook
Foto: Ingrid Elisabet Kummeneje

Vurdering i valgfaget Sal og scene

Ressursen fokuserer på fire områder elevene måles i. De fire områdene er Ferdighet, Kreativitet, Samspill og Teknikk. Områdene er de samme for alle som er med i valgfaget, enten de skal formidle eller være med å skape forestillingen foran eller bak scenen.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Skape

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • utvikle og formidle ideer til en eller flere produksjoner
  • samarbeide om å utvikle et audiovisuelt eller scenisk uttrykk, inkludert relevante tekniske løsninger
  • sette opp et enkelt budsjett og markedsføringsplan

Formidle

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • presentere en eller flere produksjoner for publikum
  • samarbeide både på og bak scenen for at resultatet skal bli best mulig
  • utveksle synspunkter om valg av virkemidler og utførelse

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: