facebook

Å forvandle en bilbutikk til barnehage

Gjennom jevnlige besøk i bilbutikken før, under og etter forvandlingene og i utforskning med forskjellige materialer har barna fått mulighet til å formidle sine tanker og opplevelser i prosjekteringsfasen og under selve byggeprosessen. Barna har dokumentert forandringer, studert konstruksjon og prøvd ut sammenhenger mellom punkter, linjer og flater i rommet. I motsetning til å presentere ferdige løsninger for barna har pedagogene forsøkt å skape situasjoner hvor de kunne tenke, være nysgjerrige, eksperimentere og uttrykke seg.

Juryens begrunnelse

Vi opplever en barnehage som er gode på undersøkelser og prosesstenkning, samt at vi opplever en barnehage som ivaretar leken og tar barna på alvor.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Prosjektet har en forankring i flere av rammeplanens fagområder. 3.1 Kommunikasjon, språk og tekst; ”Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna får et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser og kunnskaper, samtaler, og som inspirasjon til fabulering og nyskaping. Barnehagen må også bidra til at barna blir kjent med bøker, sanger, bilder, media m.m”. 3.3 Kunst, kultur og kreativitet; ”Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser”. 3.6 Nærmiljø og samfunn; ”Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Den skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsam­funnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt”.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: