facebook
Illustrasjonsfoto: Molde kulturskole

Barnehageforestilling – eleven som kulturformidler.

I samarbeid med Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen har to lærere ved Alstad ungdomsskole i Bodø utarbeidet dette undervisningsopplegget i musikkfaget, som kan brukes tverrfaglig med skriving og regning. Prosjektet er utprøvd i praksis gjennom mange år på skolen, og går ut på at fire klasser på ca. 100 elever får i oppgave å sette sammen ei forestilling for barnehagebarn i alderen 3-6 år. I denne beskrivelsen er prosjektet delt inn i de forskjellige fasene elevene må gjennom fram mot selve forestillingen. 

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Norsk

samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre    tolkende opplesing og dramatisering
• lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål  og nynorsk og formidle mulige tolkninger
• gjenkjenne virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler  og språklige bilder og bruke noen av dem i egne tekster
• presentere tema og uttrykksmåter i et utvalg sentrale samtidstekster og noen klassiske tekster i norsk litteratur
• beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster, og  reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder

Musikk

Musisere

bruke musikkens grunnelementer, symboler for besifring og akkordprogresjoner  i spill på instrumenter
• velge uttrykk og formidlingsform i egen musisering og grunngi valgene
• øve inn og framføre et repertoar av musikk og dans fra ulike sjangere med vekt  på rytmisk musikk
• bruke relevante faglige begreper i presentasjon av et arbeid med selvvalgt  musikk

Komponere

skape egne danseuttrykk med utgangspunkt i musikkens karakter
• bruke digitalt opptaksutstyr og musikkprogram til å manipulere lyd og sette sammen egne komposisjoner

Lytte

• uttrykke og formidle refleksjon om musikk som kunst- og kulturuttrykk og som underholdnings- og forbruksvare

 

Prosjektet er forankret i en eller flere grunnleggende ferdigheter. Les mer om ferdighetene i musikkfaget.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: