facebook
Foto: Sveinung Uddu Ystad

Ås internasjonale kultursenter

Ås kommune i Akershus er et samfunn hvor mennesker fra hele verden lever sammen i et mangfoldig fellesskap.  På bakgrunn av de utfordringene kommunen hadde på det flerkulturelle området ønsket kulturskolen å etablere et utviklingsprosjekt. I 2009 fikk Kulturskolen midler fra Kunnskapsdepartementet til å starte Ås internasjonale kultursenter. Senteret har siden arbeidet aktivt til beste for det flerkulturelle miljøet i kommunen, og har arrangert både åpne verksteder, kurs og større arrangementer som har vært til glede for hele Ås.

Dette er et av de 12 kulturskoleprosjektene som i 2011 ble valgt av Utdanningsdirektoratet som prosjekter med nasjonal overføringsverdi. Prosjektene var rettet mot samarbeid mellom kulturskolen og grunnskolen eller kulturskolen og SFO. Prosjektene hadde  som mål å prøve ut nye aktiviteter og tverrfaglige prosjekter, og var et  ledd i styrkingen av kulturskolen som lokalt ressurssenter.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: