facebook
Kick off der 1.oppdrag deles ut

FNUGG - med Fnuggfestivalen 2011

FNUGG – Dette lille rare ordet… viet et helt kunstfag-prosjekt! Dette ”noe”, vi ikke helt vet hva er!? Slik startet prosjektet, med jakten på det ukjente! Undersøkelse, filosofering, forsking.. lommelykt, lupe og samleboks…. Hovedtilnærmingen ble via DRAMA som kunstform. En ekstern dramakunstner ble vår nærmeste samarbeidspartner. Ved å sette sammen elementer fra de ulike fasene i prosjektet, ende vi opp med tidenes første FNUGG-festival! Dramaleker, fnuggjakt, frysfoto, lyd og lyseffekter, sanserom, kreativ dans, performace kunst, workshops, . … - Mange fnugg som sammen ble til noe stort! Som kompetansebarnehage for Den Kulturelle Bæremeisen Bergen, er vi stolt av å ha fått til dette store prosjektet. Barna, personalet, kunstnerne, foreldre, studenter; - alle, som har medvirket eller vært innom underveis, har latt seg begeistre. FNUGG er interessant!

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Barns medvirkning - det sentrale utgangspunkt for prosjektet. Personalet, Kunstnere, filosof, studenter som har deltatt har alle hatt dette som utgangspunkt for sitt arbeid og samarbeid med barna. Barnas ideer og vinklinger har vært drivkraften i alle fasene.

Prosjektet har omfattet bruk av alle fagområdene: Våre kunstfagprosjekt er, og skal være, sammensatt og representere alle fagområder. Variasjon og mangfold, det å la barna oppdage sammenhenger og aktivt bruke hele spekteret av fag gjør prosjektet stort, variert og lærerikt.

Kvalitetsmål og vurdering: Prosjektet har hatt grundig utarbeidet prosjektplan. Både hovedmål og delmål i prosjektet er overordnet i tråd med rammeplan og kvalitetsmeldingen. Videre forankret i Stiftelsen Statoils barnehagers visjon og verdidokument og vår årsplan. En egen prosjektgruppe har tilrettelagt for at evalueringer og vurderinger har blitt gjort underveis av både barn, personale, kunstnere, foreldre og studenter.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: