facebook

Vi lærer å spille ukulele

Sju ansatte i Tusseladden barnehage i Bodø drar på kurs til en annen barnehage en dag i uka og lærer seg å spille ukulele. Et positivt samarbeid som kommer både personale og barn til gode!

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kap.3.3. Kunst, kultur og kreativitet «Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre elle skape noe felles bidrar til samhørighet. Formidling av kunst og kultur bidrar til å skape fortrolighet og tilhørighet til kulturelle uttrykksformer. Personalet må skape tilstrekkelig rom både for voksenledete og barnestyrte aktiviteter for å utøve og nyte estetiske inntrykk og uttrykksformer. Oppmuntre og stimulere barn til å iaktta estetiske fenomener og detaljer i møte med natur og fysisk miljø og i kunstneriske uttrykksmåter som arkitektur, bilde, tekst, musikk og bevegelse»

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: