facebook
Foto: Lena Knutli/KKS

Hvem er jeg? Arbeid med identitet hos flyktningebarn

Målsettingen med dette undervisningsopplegget er å gi lærere- og annet personell som arbeider med de yngste flyktningebarna og fremmedspråklige barna inspirasjon til
hvordan man kan nærme seg temaene identitet og kulturelt særpreg på en måte som vekker barnas undring og kreative utfoldelse. Opplegget er videreutviklet og tilrettelagt undervisning rettet mot flyktningebarn på bakgrunn av prosjektarbeidet JEG utført av Klosteret barnehage i Bergen kommune.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Opplegget er ikke direkte forankret til læreplan og kompetansemål da det kan brukes både i barnehage, skole og ved andre institusjoner som arbeider med de yngste flyktningebarna. Det vil derimot ikke by på utfordringer å finne områder i både rammeplan for barnehager og kompetansemål i læreplanen for blant annet fagene norsk og kunst og håndverk, som kan favne opplegget.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: