facebook
I roperten på Lade

Kjenn kor høgt æ syng! - om å utforske lyden

Hvordan klarer vi å trekke fram den sterke egenskapen barna har til å lytte til og bli kjent med den verdenen vi er en del av? Dette er alltid et tilbakevendende punkt i våre prosjekter sammen med barna. LYDEN og MUSIKKEN hadde vi i liten grad utforsket sammen med dem og pedagogene hadde derfor et ønske om å starte denne utforskningen rett etter at sommerferien var over.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

I Svartlamon kunst- og kulturbarnehage er vi opptatt av å gi barn mulighet til å utvikle sin kreativitet i samspill med andre og i møte med omgivelsene sine. Atelieret og bildearbeidet har derfor hatt og har en sentral plass i barnas virksomhet med å utvikle sin tenking og sin fantasi.  Gjennom dette prosjektet har vi beveget oss inn i en kunstart vi ikke har arbeidet så mye med tidligere.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: