facebook
Presentasjon av kunstbilde

Kunst Kunst på veggen der

Bortigard barnehage har profil som kunst og naturbarnehage og vi ønsker å jobbe med de fire elementene og kunstbilder fra både et naturperspektiv og et kunstperspektiv.Vi bestemte oss på et personalmøte før sommeren i 2009 at kunstbilder var noe vi ville satse på. En voksen fra hver avdeling var med å bestemme hvilke kunstbilder vi skulle jobbe med. Tanken var at kunstbildene skulle henge på hver avdeling som inspirasjon og arbeidsredskap i de forskjellige periodene. Hver periode skulle ha et kunstbilde som var nært knyttet opp mot en av de 4 elementene som vi og hadde hovedfokus på dette året. I forkant av hver periode ble kunstner og kunstbilde presentert for hele personalet, før vi startet arbeidet med barna. Målet for barna var at de skulle få lære om kjente kunstnere og ulike metoder og teknikker som ble brukt. Vi ville vekke følelsene hos barna gjennom bruk av kunst. At kunstbildene hadde ulike utgangspunkt gjorde også at vi måtte tenke tverrfaglig. Kunne vi se noe musikk, drama eller matematikk i bildene?Vi endte opp med 4 ulike kunstverk fra kjente kunstnere. Vi håpte at gjennom å gi ulike kunstneriske inntrykk ville barna få større mulighet til å utrykke seg.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Prosjektet er forankret i del 3.3. Kunst kultur og kreativitet ”Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å utrykke seg estetisk”. Vi har gitt barna mulighet til å oppleve kunst og kultur gjennom ulike kunstnere og kunstbilder. I alle bildene er det brukt forskjellige teknikker slik at barna kan se og oppleve ulike måter å lage et kunstbilde på. Variert og godt materiale innen de ulike teknikkene, gjorde forhåpentligvis slik at barna lettere kunne utrykke seg estetisk. ”Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna tar i bruk fantasi, kreativ tekning og skaperglede”. Når vi presenterte kunstbildene for barna ga vi sjelden konkrete svar og lot heller de få oppleve bilde slik de så det. Vi lot barna få snakke mye om bildet, mens vi fortalte om livet til kunstneren og teknikken han brukte. Barnas fantasi og kreative tekning, ble ofte utgangspunktet for hvordan vi skulle jobbe med kunstneren.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: