facebook
Presentasjon av kunstbilde

Kunst Kunst på veggen der

Barnehagen ønsket å jobbe med kunstbilder fra både et naturperspektiv og et kunstperspektiv. Tanken var at kunstbildene skulle henge på hver avdeling som inspirasjon og arbeidsredskap i de forskjellige periodene. Hver periode skulle ha et kunstbilde som var nært knyttet opp mot en av de fire elementene som barnehagen også hadde hovedfokus på dette året. I forkant av hver periode ble kunstner og kunstbilde presentert for personalet og barna. Målet var å lære barna om kjente kunstnere og ulike metoder og teknikker som ble brukt, og vekke følelsene deres gjennom bruk av kunst.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kapittel 9: Barnehagens fagområder, Kunst kultur og kreativitet

I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon. Barna skal støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk (s.50).

Vi har gitt barna mulighet til å oppleve kunst og kultur gjennom ulike kunstnere og kunstbilder. I alle bildene er det brukt forskjellige teknikker slik at barna kan se og oppleve ulike måter å lage et kunstbilde på. Variert og godt materiale innen de ulike teknikkene, gjorde forhåpentligvis slik at barna lettere kunne utrykke seg estetisk.

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede (s.51).

Når vi presenterte kunstbildene for barna ga vi sjelden konkrete svar og lot heller de få oppleve bilde slik de så det. Vi lot barna få snakke mye om bildet, mens vi fortalte om livet til kunstneren og teknikken han brukte. Barnas fantasi og kreative tekning ble ofte utgangspunktet for hvordan vi skulle jobbe med kunstneren.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: