facebook

Fra rengakake til lefsebakst - Mat som levende kulturarv

De fleste barnehager og skoler ligger i områder som har rike mattradisjoner knyttet til sin lokalhistorie. Disse tradisjonene og historiene gir et godt utgangspunkt for å jobbe med mat som levende kulturarv i opplæringen. Denne artikkelen fra Kunst og kultursenteret gir et lite innblikk i hvordan man i en barnehage og på en ungdomsskole jobber med lokale matskikker - og hvordan dette kan knyttes til arbeid med ulike estetiske læringsprosesser. Det viser også potensialet med at barnehager og skoler kan samarbeide med lokale ressurser for å gi barn og unge en mer variert, nær og relevant undervisning.  

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: