facebook
Elevfoto

KDA How to reclaim the streets of little T-town

Sentralt for faget kunst og skapende arbeid er at elevene skal lære seg å se verdien av visuell kunst og hvordan den står i en menneskelig og samfunnsmessig sammenheng med verden vi lever i.

Street art, eller gatekunst, med sin politiske brodd og gjerne satiriske budskap, egger til debatt. Derfor finner vi denne kunstarten ute i det offentlige rom snarere enn i gallerier og museer.

Kunstkonseptet How to reclaim the streets of little T-town er utviklet med bakgrunn i disse ideene. Intensjonen er at elevene skal få både teoretisk innføring i og praktisk erfaring med samtidskunst. De får mulighet til å reflektere over kunstnerrollen i brytningen mellom marked og kunstens autonomi, de vurderer kunstens rolle i samfunnet og utforsker hvordan egne samfunnskritiske tanker kan overføres til visuelle verk. Elevene får også kjenne på følelsen av å eksponere sine verk i det offentlige rom og får en kroppslig erfaring i hva det vil si å jobbe med Street art. Opplegget søker å skape bevissthet rundt samfunnsmessige utfordringer i verden i dag.

Undervisningsopplegget er utviklet og gjennomført av Line Sanne ved Færder videregående skole.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kunst i kontekst, eleven skal kunne

* beskrive kunsten og kunstnerrolla i brytningen mellom marked og kunstens autonomi

Kunst i prosess, eleven skal kunne

* kjenne til helse, miljø og sikkerhet knyttet til arbeid med ulike materialer og teknikker

* planlegge og gjennomføre utstillinger og nettbaserte kunstpresentasjoner

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: