facebook

Dusje med dress

Fra 2004 til 2013 hadde HiB en førskolelærerlinje med vekt på kunstfag. Fordi vi ønsket å styrke den kunstfaglige kompetansen i barnehagene, gikk vi her vekk fra å gi førskolelærerne en utdannelse med faglig bredde, til fordel for en fordypning i musikk, drama og forming.

Filmen inneholder dokumentasjon av arbeid som ble gjort i den kunstfaglige førskolelærerutdanningen, eksempler på hvordan arbeidet er blitt videreført ute i barnehager, og intervjuer med bl.a. lærere og tidligere studenter. 

Filmen er laget av Kari Gina Hodneland i 2016
Høgskolelektor  –  Musikkseksjonen AL  –  Høgskolen i Bergen

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Filmen er knyttet til kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet. 

I 2013 ble det innført en ny modell for barnehagelærerutdanningen. Oppdelingen i bredde og linje ble tatt vekk. Istedet fikk vi en utdanningsmodell med fire profiler, hvor profilen Kunst Kultur og Kreativitet er den som i størst grad ivaretar kunstfagene. 

Vektleggingen av kunstfagene er noe mindre enn på Kunstfaglinjen, men takket være arbeidet med linjen har vi opparbeidet oss solid erfaring med samarbeid på tvers av fagene. Denne erfaringen har vi tatt med oss inn i den nye barnehagelærerutdanningen.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder:
Film: