facebook

Samtidskunst for barnehagebarn

Kristin Risan er kunstpedagog ved Nordnorsk kunstnersenter. Hun har skrevet en artikkel om sine erfaringer med formidling av samtidskunst til barnehagebarn. 

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kapittel 9: Barnehagens fagområder, Kunst, kultur og kreativitet

Barnehagen skal la barna møte ulike kunstneriske og kulturelle uttrykk som gjenspeiler et mangfoldig samfunn. (…)

Personalet skal

  • gi rom for, støtte og berike barnas bearbeiding av møter med kunst og kultur

  • motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet, og gi dem mulighet til å utvikle varierte uttrykksformer

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: