facebook

Samtidskunst for barnehagebarn

Kristin Risan er kunstpedagog ved Nordnorsk kunstnersenter. Hun har skrevet en artikkel om sine erfaringer med formidling av samtidskunst til barnehagebarn. 

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

3.3 Kunst, kultur og kreativitet

Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. [...] Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimen - tering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon. [...] Formidling av kunst og kultur bidrar til å skape fortrolighet med og tilhørighet til kulturelle uttrykksformer (s. 36).

For å arbeide i retning av disse målene må personalet sørge for at barn opplever lokale, nasjonale og internasjonale kunst- og kulturuttrykk og at de får møte kunstnere (s. 38).

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: