facebook

Skulpturpark

Prosjektet "barn og kunst" som startet i 2007 er nå inne i siste fase som handler om kunst for barn. Tidligere har barnehagen fokusert på kunst med barn og kunst av barn. De ønsker å skape en skulpturpark på uteområdet sitt, hvor 5 kunstnere har fått i oppdrag å skape kunst som det er lov å være i og sanse med hele seg. Ved å tilby barn kunst i barnehagens miljø, håper de at det vil stimulere det spontane og kreative barnet.

Juryens begrunnelse

Ved å gi prisen til denne barnehagen for andre år på rad, ønsker vi å framheve deres solide arbeid med å fordype seg i samme prosjektidé over flere år. ”Kunst med barn” og ”kunst av barn” var fokuset i de første delene av prosjektet. Nå retter barnehagen i samarbeid med lokale kunstnere blikket mot ”kunst for barn”.

Prosjektets tredje fase er i startgropen og ideen er at ulike kunstverk skal skape et kreativt og visuelt kunstrom på barnas uteområdet. Kunsten skal være barnas lekeapparater og bidra til å stimulere undring,lek og sansing.Prosjektet viser en inkluderende prosess mellom barn, personal, kunstnere og kunst- og kulturinstitusjoner.

Juryen mener at barnehagen på en fremragende måte evner å satse på kvalitet, innovasjon og lekenhet ved å ta barns kognitive og estetiske opplevelser på alvor. Vi oppfordrer barnehagen til senere å vise oss resultatet av skulpturparken – og ikke minst barnas forhold til den.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kapittel 9: Barnehagens fagområder, Kunst, kultur og kreativitet

I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon. (…)

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna har tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske uttrykksformer. (…)

Personalet skal (…) synliggjøre og skape estetiske dimensjoner i barnehagens inne- og uterom.

Ved å plassere ulike skulpturer i barnehagens miljø, sørger barnehagen for at barn opplever lokale kunst og kulturuttrykk hver dag, og at de får møte og samarbeide med kunstnere. Barnehagen ønsker også at skulpturparken bidrar til at barna tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: