facebook

DH Historiefortelling med levende bilder. Slapstick og stumfilm

Erfaringsmessig synes elevene det er motiverende og morsomt  å holde på med stumfilm og slapstickhumor. Elevene får også en referanse til filmhistorie i denne introduksjonen til arbeid med levende bilder. Når elevene arbeider med stumfilm, trenger de ikke å lære om arbeid med egenprodusert lyd i denne omgang, men får konsetnrert seg om manus, storyboard, film og redigering.

Undervisningsopplegget er utarbeidet og utprøvd av Kim-Marius H. Olsen Byåsen VGS/Tagline DA i samarbeid med KKS. Alt bildemateriell og er tilgjengelig via Creative Commons, eller kan brukes i undervisningssammenheng i henhold til norsk lov og er gjengitt med tillatelse.

Undervisningsopplegget kan tilpasses til flere fag i videregående skole.

Publisert 22.11.2016

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Medieproduksjon
Mål for opplæringen er at elevene skal kunne:

  • Planlegge, produsere og presentere tekst, lyd, stillbilder, levende bilder og kombinasjoner av disse i aktuelle formater og standarder til trykte og elektroniske medier.
  • Bruke tidsmessig verktøy, programvare og annet teknisk utstyr på en forsvarlig måte.
  • Oppbevare råmateriale og bearbeidet materiale på en faglig forsvarlig måte.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: