facebook

Kunnskapens tre

Mykje skole jobber grundig og helhetlig med kunst- og kulturfagene, og kaller seg en kulturaktiv skole.

Med utgangspunkt i dikt av Kolbein Falkeid skapte de forestillingen "Kunnskapens tre".

Alle bilder er tatt av Meling Media AS.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

MUSIKK

Musisere

  • Oppfatte og anvende puls, rytme, form, melodi, klang, dynamikk, tempo og enkel harmonikk i lytting og musisering. (allsang, bevegelser til musikk, enkel dans)
  • Beherske enkelt melodispill etter gehør og enkle harmoniske og rytmiske akkompagnement. (Elevinnslag: Hele klasser, grupper eller solister)
  • Framføre sanger og viser fra eldre og nyere tid.

 

Komponere 

  • Improvisere med stemme og instrumenter med utgangspunkt i enkle rytmiske, melodiske og harmoniske mønstre.
  • Uttrykke egne ideer, tanker og følelser gjennom bevegelser og dans. (Elevinnslag)

 

KUNST OG HÅNDVERK 
  • Gjenkjenne kunst i skolens nærmiljø og bruke dette som utgangspunkt for egne bilder og skulpturer.
  • Visualisere og formidle egne inntrykk i ulike teknikker og materialer (rekvisitter)
  • Bruke enkle, hensiktsmessige håndverktøy i arbeid med leire, tekstil, skinn og tre

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: