facebook
Foto: Ole Morten Melgård

Det magiske rommet – en scenekunstner på besøk

Det magiske rommet er et prosjekt utviklet av Skatval barnehage og Mari Moe Krysinska. Skatval barnehage ligger i Stjørdal kommune. I prosjektet deltok de eldste barna, førskolegruppen på 21 barn og pedagogene Åsta Spjøtvoll Bjerve og Bente Johnsen. Kunstner i prosjektet var Mari Moe Krysinska, som er utdannet innenfor drama og teatervitenskap. Hun jobber freelance som dramaturg, dramatiker, sceneinstruktør og skuespiller. Hun har over seks kunstnermøter jobbet med barna og deres uttrykk innenfor drama.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kapittel 9: Barnehagens fagområder, Kunst, kultur og kreativitet

Barnehagen skal la barna møte ulike kunstneriske og kulturelle uttrykk som gjenspeiler et mangfoldig samfunn. (…)

Personalet skal

  • gi rom for, støtte og berike barnas bearbeiding av møter med kunst og kultur

  • motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet, og gi dem mulighet til å utvikle varierte uttrykksformer

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: