facebook
Foto: Ole Morten Melgård

Det magiske rommet – en scenekunstner på besøk

Det magiske rommet er et prosjekt utviklet av Skatval barnehage og Mari Moe Krysinska. Skatval barnehage ligger i Stjørdal kommune. I prosjektet deltok de eldste barna, førskolegruppen på 21 barn og pedagogene Åsta Spjøtvoll Bjerve og Bente Johnsen. Kunstner i prosjektet var Mari Moe Krysinska, som er utdannet innenfor drama og teatervitenskap. Hun jobber freelance som dramaturg, dramatiker, sceneinstruktør og skuespiller. Hun har over seks kunstnermøter jobbet med barna og deres uttrykk innenfor drama.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Barnehagen må
gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv
å uttrykke seg estetisk» (s. 36)

For å
arbeide i retning av disse målene må personalet sørge for
at barn opplever lokale, nasjonale og internasjonale kunst og
kulturuttrykk og at de får møte kunstnere (s. 38)

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: