facebook
Foto: Helgeland Museum

Tips til hvordan du kan arbeide med samisk kunst og kultur i opplæringen

Mange lærere, både i barnehage og skole, er nok litt usikre på hvordan de skal forberede undervisningen frem mot samefolkets dag 6. februar. Kanskje er man usikker på hva som skal formidles, hvor man finner relevant lærestoff og hvordan dette bør formidles. Kunst- og kultursenteret har laget denne artikkelen (se vedlegg) som kan være et støttemateriell til lærere i undervisningen av samisk historie, kunst og kultur. Her finner dere nyttige linker til samisk kultur og historie, samt en kort beskrivelse og henvisning til senteret sine egne ressurser innenfor samisk kunst og kultur i opplæringen.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Den vedlagte artikkelen  inneholder linker til ulike undervisningsopplegg som har forankring i både norske og samiske læreplaner og kompetansemål. Se under hvert opplegg for nærmere beskrivelse.

Det er også utviklet egne læreplaner for Kunnskapsløftet - samisk. Disse planene er likeverdige og parallelle læreplaner for opplæring i samiske distrikt og for elever utenfor samiske distrikt som får samisk opplæring. Gå til Utdanningsdirektoratet sine hjemmesider for mer informasjon.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: