facebook
Foto: Gosen skole

Vi lager sitteunderlag i ull!

Gosen skole ved kunst- og håndverkslærerne Greta Erland og Lili Frahm Jensen har utarbeidet dette undervisningsopplegget. De fikk inspirasjon til å jobbe med sitteunderlag i ull etter å ha besøkt nettsiden til Ung Husflid. De videreutviklet ideene de fikk og i dette undervisningsopplegget ser vi hvordan gamle håndverkstradisjoner som fingerhekling, toving, montering og dekorering vedlikeholdes og læres videre til neste generasjon. Elevenes sitteunderlag ble ikke bare til fine produkter, men også nyttige bruksgjenstander. Noen elever gav de bort i presang, andre lagde matte til kjæledyr og sittepute til kjøkkenstol. Er dette noe å prøve på din skole?

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kompetansemål i valgfaget design og redesign

Designprosess, elevene skal kunne:
• Bruke arbeidstegning, materialskisser eller digitale verktøy og designe en eller flere bruksgjenstander eller kunstprodukter

• Foreta bevisste valg av materialer og teknikker ut fra estetiske, funksjonelle, natur- og miljømessige hensyn og mulighet for gjenbruk

• Beskrive ulike løsningsalternativer

Produkt, elevene skal kunne:
• Bruke egnede teknikker, materialer og verktøy i produksjonen av en eller flere bruksgjenstander eller kunstprodukt

• Utveksle synspunkter om verdien av design og redesign i et miljø- og samfunnsperspektiv

 Kan også knyttes til kompetansemål i valfaget levande kulturarv

Utforskning, elevene skal kunne:

Tileigne seg enkle ferdigheiter og teknikkar ut frå kunnskap om kunst, kultur og tradisjonar

Formidling, elevene skal kunne:

Skape og vise fram eigne uttrykk eller produkt baserte på kunnskap om kunst, kultur og tradisjon

 Kan også knyttes til kompetansemål i kunst og håndverk (etter 10.trinn)

Design, elevene skal kunne:

Lage funksjonelle bruksgjenstander og vurdere kvaliteten på eget håndverk

Designe produkter ut fra en kravspesifikasjon for form og funksjon

Beskrive ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp av skisser og digital programvare

 

 

 

 

 

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: