facebook

Lys og geometri

Undervisningsopplegget Lys og geomtri består i å lage en bordlampe med utgangspunkt i en tredimensjonal, geometrisk form. Den er et utdrag fra et sentersamarbeid mellom Kunst og kultursenteret, Naturfagssenteret og Matematikksentret som vil bli ferdigstilt oktober 2015 som har fokus på lampen som system. Delen av opplegget som er trukket ut her har fokus på det formale og estetiske innen faget kunst og håndverk.

Tredimensjonal form er en sentral del av det visuelle språket. Å jobbe tredimensjonalt krever en annen tilnærming, og kunnskap enn å jobbe med todimensjonale uttrykk. Denne oppgaven gir elevene erfaring med å jobbe romlig og ta i bruk formale virkemidler, som bl.a. flate, romlig komposisjon, tekstur, overlapping, linjer, negativ og positiv rom. Undervisningsopplegget har som mål at eleven skal lære å jobbe med tredimensjonalt uttrykk, og lære seg å tenke tredimensjonalt i arbeidsprosessen. Det er derfor tenkt at elevene ikke skal tegne ordinære skisser på papir før de begynner å jobbe.

 Eleven skal utforske tredimensjonal form og hvordan denne kan bearbeides med vekt på flate, linje, dynamikk og materialer.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Design etter 10.trinn

Kompetansemål: Designe produkter ut fra en kravspesifikasjon for form og funksjon

Lage funksjonelle bruksgjenstander og vurdere kvaliteten på eget håndverk

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: