facebook

Har du litt flaks, så får du en laks

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser og ferdigheter.

Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kultur-skaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.

Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kultur-skaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: