facebook

FYR figurteater og eventyr

 Utviklet av Mette Solbakk ved Bodin videregående og maritime fagskole i Bodø vinteren 2013 til faget scenografi og kostyme

Undervisningsopplegget er omskrevet til FYR Design og handverk (DH) Barne og ungdomsarbeider (BUA) og Norskfag i samarbeid med Marte Henriksen Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa 2015, Anne Hansen (BUA) og Grete Høgset (Norsk) ved Bodin videregående. Tina Henriksen ved Bodøsjøen skole har vært konsulent for 1.trinnet barneskolen.

Elevene skal ta utgangspunkt i en tekst fra Norskfaget. Eventyr er å foretrekke og det skal omarbeides til et stykke som kan fungere til figurteater tilpassa aldersgruppa 5-6 år.  Opplegget utføres som gruppearbeid og resultatet kan blir flere eventyr som skal fremføres for 1.klassingene.Fortrinnsvis skal elevene velge et kort eventyr som er lett å huske, og ikke tar for lang tid å framføre.

Elevene på DH skal lage figurene som passer til eventyret og elevene på BUA skal ivareta småtrinnet som kommer på besøk med tilrettelegging og framføring av eventyr.

Opplegget er ment å styrke barne- og ungdomsarbeiderens verktøykasse i forhold til lek, formidling og dramatisering. DH elevene får et relevant oppdrag og samtidig innsikt i en utdanningsvei videre, siden de kan velge BUA på vg2.

Figurteater har lange tradisjoner verden over som en arena for å formidle historier innenfor religion, samfunnskritikk med satire, komedie og tragedie og eventyr. Figurene kan være alt fra masker til dukker, så her er det et stort spillerom.

Alle bildene av ferdige dukker er laget av elever i programfaget scenografi og kostyme på Bodin videregående og maritime fagskole.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Design og handverk vg1

Produksjon

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

-Bruke farger og formelementer i praktisk arbeid for å skape bestemte uttrykk i produkt

-Vurdere eget arbeid som ledd i å kvalitetssikre og videreutvikle arbeidsprosesser og produkter

-Eksperimentere målrettet med teknikker, form, farge, materiale og redskaper

 

Barne og ungdomsarbeider vg2

Yrkesutøving

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

-Drøfte hva lek kan bety, og gi eksempler på tiltak som kan fremme lek og kreativitet tilpassa alder, modningsnivå og funksjonsevne

-Planlegge og gjennomføre enkle aktiviteter for ulike grupper og be grunne valg av aktiviteter med utgangspunkt i utviklingspsykologi

 

Norsk

Kompetansemål etter Vg1 – Studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 – yrkesfaglige utdanningsprogram

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

-Mestre ulike roller i samtaler, diskusjoner, dramatiseringer og presentasjoner

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

-Tilpasse språk og uttrykksmåter til ulike skrivesituasjoner i skole, samfunn og arbeidsliv

Språk, litteratur og kultur

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

-Tolke og vurdere sammenhengen mellom innhald, form og formål i sammensette tekster

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: