facebook
Foto: Bjørg Anita Murud

KDA Silketrykk

I foto og grafikk veksler man på å arbeide med tradisjonelle og nyere trykketeknikker. Silketrykk[1] eller serigrafi er en gammel teknikk, som fikk sin renessanse med Andy Warhol på 1960-tallet. Serigrafi forbindes ofte med plakatkunst, men har i dag blitt et medium, som med sin særpregede styrke brukes av svært mange kunstnere[2].

Hovedområdet teknikk og materiale omfatter både manuelle, grafiske teknikker og digitale trykkeprosesser på ulike underlag. Bruk av ulike fotografiske teknikker, bearbeiding av motiv og overføring til trykk i eget kunstnerisk arbeid inngår i faget.

Det stilles krav til forståelse for etiske problemstillinger knyttet til visuell kommunikasjon både i fotografi og grafisk design. Videre skal det legges til rette for eksperimentering med ulike teknikker, materialer og tema. Å tilpasse uttrykket til ulike medium vektlegges.  Dette legger klare føringer for at elevene skal ha kompetanse i mer enn én trykketeknikk i faget. 

Undervisningsopplegget er prøvd ut flere ganger, både i foto og grafikk og det tidligere faget trykk og foto. Opplegget er utviklet av Bjørg Anita Murud, lektor ved Sentrum videregående skole, Kongsvinger.

 


[1] Silketrykk omtales også som rammetrykk og serigrafi og er et sjablongtrykk hvor trykkfargen ikke trenger ned i papirfibrene, men ligger oppå papiret. Motivet overføres til rammen ved hjelp av uv-lys.

[2] https://www.cornice.no/1008 Mange street-art utøvere som f.eks. Banksy, Dolk, Pøbel trykker serigrafi av sine verk.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Foto og grafiske uttrykk, eleven skal kunne: 

* gjere greie for og bruke visuelle verkemiddel i arbeid med foto og grafiske uttrykk 

* overføre og omarbeide bilete ved hjelp av digitale verktøy 

Teknikk og materiale, eleven skal kunne:

* utføre trykk på ulike underlag og vurdere resultatet

* planleggje og gjere greie for samanhengen mellom eigne idear, val av reiskap og teknikk som er knytte til mangfaldiggjering i arbeid med foto og layout for trykk

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: