facebook

Mennesket

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Prosjektet er godt forankret i rammeplanens fagområder

Billedkunst og kunsthåndverk er i fokus, særlig i form av leireskulpturene, men også gjennom maling og tegning. Drama: Skyggeteater og stangdukker, samt dramatisering av bukkene bruse og gullhår for de yngste ivaretar dette området.

Tverrfaglige prosjekter: Gjennom prosessene har vi vært innom de fleste fagområdene Noen eksempler: Kommunikasjon, språk og tekst er et satsningsområde .gjennom samtaler, tekstskaping og voksnes bevissthet rundt begrep. Kropp helse og bevegelse gjennom å utfordre barna i motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Kunst, kultur og kreativitet blir gjort godt synliggjort i dokumentasjonene. Natur, miljø og teknikk gjennom å studere mennesket, forråtnings- prosesser og aldring. Etikk, religion og filosofi berøres gjennom samtalene der barn filosoferer over ulikheter, fenomener. Respekten for hverandre blir styrket gjennom samtaler om ulike kulturer. Samarbeidsoppgavene der barn må bli enig for eksempel om hvem sitt bilde de skal velge gir god trening i å finne løsninger. Nærmiljø og samfunn Først og fremst gjennom å utvikle tillit til egen deltagelse og å påvirke fellesskapet. Antall, rom og form Uansett prosjekt er vi stadig innom dette fagområdet. Eksempelvis gjennom måling av skyggens lengde , benevne og diskutere hvilken form ulike kroppsdeler har, jobbe 3 dimensjonalt etc.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder:
Film: