facebook

Teknologi og design: tegne med lys

Lys og farger kan brukes til ulike kunstneriske uttrykk. I dette undervisningsopplegget skal elevene bruke både kreativitet og fagkunnskap til å skape et dekorativt lysobjekt til en bestemt bruker.

Prosesen består av å risse inn et selvlaget motiv i glassplater som lyses opp i ulike farger av batteridrevet RGB-lyslist. Elevene skal designe og lage objektet med de elektriske komponentene ut fra en kravspesifikasjon.

Denne oppgaven oppfordrer til bruk av fantasi og kreativitet. Elevene skal selv velge seg en brukergruppe som skal ha denne lampen. Eleven begynner med å bestemme hvem brukeren er. Hvor gammel er brukeren, hva liker han/hun å gjøre? Favorittfarger? Hvor skal brukeren ha lysobjektet? Hvilken funksjon skal den ha, og hvordan vil det prege form og motiv?

Før elevene kan begynne å designe produktet må de både teste ut materialene og vite hvilke elektriske komponenter som trengs, hvordan de kobles og hvor mye plass de krever. Elevene må så lage arbeidstegninger før de kan sette i gang selve produksjonen. For å lage arbeidstegning av sokkelen, finnes det flere forholdsvis enkle digitale 3D-tegneprogrammer som er gratis, f.eks. SketchUp. Motivet lages først på en datamaskin eller ved frihåndstegning. Utskrift eller tegning legges oppå eller under glassene ved gravering. Det bør brukes et graveringsverktøy/multiverktøy. Husk å bruke beskyttelsesbriller og munnbind. Tynne striper vil være synlig ved belysning, men tykkere/dypere riss vil vises bedre. Det går også an å skravere flater.

Til slutt lager klassen en utstilling der det også lages en plakat som presenterer brukergruppen, settingen og hvorfor lampen er formet slik den er.

Undervisningsopplegget er utviklet i samarbeid med Naturfagsenteret og er presentert i sin helhet på http://www.naturfag.no/uopplegg/vis.html?tid=2117339 
Der er det presentert detaljert fremgangsmåter og lærerveiledning som gjør opplegget lett å ta opplegget i bruk.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Læreplan i kunst og håndverk
Etter 10. årstrinn

Visuell kommunikasjon

stilisere motiver med utgangspunkt i egne skisser i arbeid med mønster, logo, skilt og piktogrammer

Design

designe produkter ut fra en kravspesifikasjon for form og funksjon

beskrive ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp av skisser og digital programvare

beskrive livsløpet til et produkt og vurdere konsekvenser for bærekraftig utvikling, miljø og verdiskaping


Læreplan i matematikk fellesfag
Etter 10. årstrinn

Tall og algebra

bruke tall og variabler i utforskning, eksperimentering og praktisk og teoretisk problemløsing og i prosjekt med teknologi og design

Geometri

tolke og lage arbeidstegninger og perspektivtegninger med flere forsvinningspunkt, med og utan digitale verktøy

Læreplan i naturfag
Etter 10. årstrinn

Fenomener og stoffer

gjennomføre forsøk med lys, syn og farger, og beskrive og forklare resultatene

Teknologi og design

utvikle produkter ut fra kravspesifikasjoner og vurdere produktenes funksjonalitet, brukervennlighet og livsløp i forhold til bærekraftig utvikling

teste og beskrive egenskaper ved materialer som brukes i en produksjonsprosess, og vurdere materialbruken ut fra miljøhensyn

Bilder: