facebook

"Jeg fant, jeg fant" Naturfag som inspirasjonskilde til musikk

Naturfagssenteret sine nettsider: http://www.naturfag.no/artikkel/vis.html?tid=1869415

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Læreplan i musikk
Etter 2. årstrinn
Komponere
•sette sammen musikalske grunnelementer som klang, rytme, dynamikk og melodiske motiver til små komposisjoner
•utforske ulike musikalske uttrykk gjennom å improvisere med lyd og bevegelse

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: