facebook
Foto: Hilde Hermansen

DH #selfie - brodert selfie

Enten man mener selfies handler om refleksjon, identitet og anerkjennelse på sosiale media eller man betrakter fenomenet som en forlengelse av egen selvopptatthet (Matre og Bring Estesen, 20.11.13) så er ett sikkert: Ungdom kan være intenst opptatt av disse uformelle selvportrettene!

I dette undervisningsopplegget, som tar utgangspunkt i elevenes egne selfier, kombineres det digitale med det taktile og det kortvarige øyeblikksbildet med håndens langsomme arbeid. Gjennom en digital prosess bearbeides egne foto før de skrives ut på tekstil. Etter utskrift videreutvikles selfiene ved hjelp av nål, tråd og sting for å tegne fram ulike linjer, valører eller teksturer.

Opplegget er utarbeidet for vg1 design og håndverk av Hilde Hermansen, ansatt ved Saltdal vgs. og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Med små tilpasninger kan opplegget fungere fint også for fag på vg2 design og tekstil eller KDA.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

PRODUKSJON

Elevene skal kunne

- bruke farger og formelementer i praktisk arbeid for å skape bestemte uttrykk i produkter
- eksperimentere målrettet med teknikker, form, farge, materialer og redskaper
- bruke digitale verktøy i praktisk arbeid med håndverksprodukter og tjenester

 

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

Bevisstgjøring rundt fenomenet selfie fordrer dialog og muntlig formidling av egne meninger både mellom elev og lærer og elevene imellom. En selfie kan i utgangspunktet betraktes som et personlig visuelt uttrykk, og i opplegget videreutvikles dette gjennom materialer og teknikker. Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig blir dermed viktige grunnleggende ferdigheter her.

Å kunne bruke digitale verktøy i design og håndverk for å eksperimentere med form, farge og komposisjon, samt utvikle og produsere håndverksprodukter, går som en rød tråd gjennom hele prosessen fram til ferdig produkt. Den ferdig broderte selfien vil ha håndverksmessige karakteristika fra både den digitale og tekstile bearbeidelsen. 

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: