facebook
Foto KKS. Grafisk element gjengitt med tillatelse.

Ariadne auf Naxos - et operaprosjekt i videregående skole

Musikk- og danselinja (MDD) ved Bodø videregående skole har gjennomført et samarbeidsprosjekt med Nordnorsk symfoniorkester (NOSO) og Nasjonalt senter for Kunst og Kultur i opplæringen (KKS) i forbindelse med fremføringen av operaen «Ariadne auf Naxos» av Richard Strauss.

Les om hvordan lærere ved MDD i Bodø ga en annerledes og inspirerende tilnærming til kompetansemål og læring ved å komme tett på profesjonelle aktører innen opera. Kanskje kan dette inspirere til lignende samarbeidsprosjekter der elever ved din skole får møte profesjonelle aktører og ta i bruk ulike læringsarenaer?

Artikkelen/støttemateriellet er utarbeidet av Ragnhild Djupedal ved Bodø vgs. MDD. Hun forteller om hvordan lærerne i ulike fag knyttet undervisningen opp mot elevenes møter med profesjonelle aktører i NOSO Opera.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

 Operaprosjektet omfatter kompetansemål fra fagområdene MDD.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: