facebook

Arkitektur og design - Å lage et rom i miniatyr

I denne oppgaven skal elevene gjennom eget arbeid bli kjent med nordisk design. De skal kunne se nordisk design i et internasjonalt perspektiv og de skal kunne gjøre rede for særtrekk ved nordisk design. Elevene skal også lære å innrede rom etter smak, stil og kunne visualisere egne ideer. De skal kunne lage bærende konstruksjoner i ulike materialer. De ulike møblene skal lages i riktig målestokk i forhold til størrelsen på rommet de lager. Undervisningsopplegget inneholder også en fordypningsoppgave som går ut på å lyssette et rom. Her kan man jobbe med naturfaglige prinsipper. Oppgaven kan tilpasses ulike elevgrupper.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Opplegget er forankret i kompetansemål etter 9. trinn i lokal læreplan i kunst og håndverk (Bodøpiloten). Det er også forankret i de grunnleggende ferdighetene. Se nærmere beskrivelse i den vedlagte prosjektbeskrivelsen.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: