facebook

Vi træng…..en stige!

I Svartlamon kunst- og kulturbarnehage har de yngste barna utforsket nærområdet rundt barnehagen. De har oppdaget detaljer som de voksne ikke har lagt merke til tidligere, og utforsket den gamle bunkeren Dora som ligger i nærområdet. De voksne har fulgt barnas initiativ; de fant ut at de trengte en stige, så da laget de det.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kapittel 9: Barnehagens fagområder, Kunst, kultur og kreativitet

I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon. Barna skal støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk. Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet vd å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk.

Kapittel 9: Barnehagens fagområder, Nærmiljø og samfunn

Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø.

Kapittel 9: Barnehagens fagområder, Antall, rom og form

Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk i dagligliv, i teknologi, natur, kunst og kultur og ved selv å være kreative og skapende. Arbeid med fagområdet skal stimulere barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon for problemløsning.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: