facebook

Vi træng…..en stige!

I Svartlamon kunst- og kulturbarnehage har de yngste barna utforsket nærområdet rundt barnehagen. De har oppdaget detaljer som de voksne ikke har lagt merke til tidligere, og utforsket den gamle bunkeren Dora som ligger i nærområdet. De voksne har fulgt barnas initiativ; de fant ut at de trengte en stige, så da laget de det.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

3.3 Kunst, kultur og kreativitet
Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimen­tering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon. Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design (s. 36).

3.6 Nærmiljø og samfunn
Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt (s. 41).

3.7 Antall, rom og form
Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. […] Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering. […] For å arbeide i retning av disse målene må personalet gi barna impulser og erfaringer med design ved å utforske, oppdage og skape ulike former og mønstre (s. 43).

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: