facebook
Gosen skole

Vi åpner laptoper!

Dette undervisningsopplegget i valgfaget design og redesign viser hvordan elevene ved Gosen skole demonterer laptoper og videre bruker delene til å designe og lage nye produkter. Delene bukes enten til å lage en figur/statue eller et smykke (armbånd, brosje, halssmykke, øredobbe osv).

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kompetansemål i design og redesign

Designprosess, elevene skal kunne:
• bruke arbeidstegning, materialskisser eller digitale verktøy og designe en eller flere bruksgjenstander eller kunstprodukter.
• foreta bevisste valg av materialer og teknikker ut fra estetiske, funksjonelle, natur- og miljømessige hensyn og mulighet for gjenbruk.
• beskrive ulike løsningsalternativer.

Produkt, elevene skal kunne:
• bruke egnede teknikker, materialer og verktøy i produksjonen av en eller flere bruksgjenstander eller kunstprodukt.
• utveksle synspunkter om verdien av design og redesign i et miljø- og samfunnsperspektiv.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: