facebook

Lag en liten historie/hørespill i appen Garageband med iPad. Del 3.

Denne ressursen kan også gjerne brukes på tvers av fag, for eksempel i norskfaget eller andre relevante fag der det benyttes sammensetting av lyd, tale og musikk på en kreativ måte. 

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

kompetansemål

Etter 7.årstrinn

Komponere:

- komponere og gjøre lydopptak ved hjelp av digitale verktøy

Etter 10.årstrinn

Komponere:

-bruke digitalt opptaksutstyr og musikkprogram til å manipulere lyd og sette sammen egne komposisjoner

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: