facebook

Sjøuhyret i fjæra

Marin forsøpling har både et globalt og et lokalt perspektiv og er derfor et dagsaktuelt tema. Prosjektet kan benyttes som et eksempel på hvordan en kan jobbe med undervisning for bærekraftig utvikling i barnehagen. Dette er et tverrfaglig samarbeid mellom lærere i kunst- og håndverk og naturfag ved barnehagelærerutdanningen ved Nord universitet studiested Nesna og Ytteren miljøbarnehage i Mo i Rana. Gjennom et integrert opplegg med kunnskapsområdene Kunst, kultur og kreativitet (KKK) og Natur, helse og bevegelse (NHB) legges det til rette for en helhetlig tilnærming til miljøutfordringen marin forsøpling. 

Nord universitet har en nyhetssak om dette prosjektet (10.5.2017):  Å skape et søppelmonster

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Barnehageloven § 1, andre ledd og § 2, andre-, fjerde-, femte- og sjette ledd.

Fra Rammeplanen: 

Kapittel 1: Barnehagens verdigrunnlag, Bærekraftig utvikling

Barnehagen har (…) en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn. (…) Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden. (…) Barna skal gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen.

Kapittel 3: Barnehagens formål og innhold, Barnehagen skal fremme læring

Barnehagen skal introdusere nye situasjoner, temaer, fenomener, materialer og redskaper som bidrar til meningsfull samhandling. Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for deres læringsprosesser. Barna skal få undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide perspektiver og få ny innsikt.

Kapittel 3: Barnehagens formål og innhold, Barnehagen skal fremme kommunikasjon og språk

Personalet skal sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språk som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som utrykk for egne tanker og følelser.

Prosjektet legger spesiell vekt på fagområdene Kunst, kultur og kreativitet og Natur, miljø og teknologi.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: