facebook

Klovnefilm

Barna i Villa Matilda i Arendal og Grimstad har laget sin helt egen klovnefilm. Gjett om det var gøy, spennende og tøysete på en gang! I filmen møter vi mange ulike klovner. Noen tøysete og glade mens andre er alvorlige og spente. Alle barn fra 1-6 år deltok på ulike måter foran og bak kamera.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kapittel 3: Barnehagens formål og innhold, Barnehagen skal ivareta barnas behov for lek

Personalet skal bidra til at barna får felles erfaringer som grunnlag for lek og legge til rette for utvikling av leketemaer (s.20).

Kapittel 9: Barnehagens fagområder, Kunst, kultur og kreativitet

Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid. I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon. Barna skal støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk. Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk (s.50).

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: