facebook

Klovnefilm

Barna i Villa Matilda har laget sin helt egen klovnefilm. Gjett om det var gøy, spennende og tøysete på en gang! Barna har selv valgt sine klovner, klær og hvilken scene de vil være med i. Her ble det mye improvisasjon fra barnas side med nesten ingen planlagte replikker.I filmen møter vi mange ulike klovner. Noen tøysete og glade mens andre er alvorlige og spente. Noen barn har vært med å sunget inn i mikrofon og det er med på sangscenen. Andre har vært med på å bake, vært på piknik, prøvd ulike kostymer og danset tango. Det har vært en lang prosess med å bli vant til å ha ei stor rød nese på. Et vellykket prosjekt for alle barna i Villa Matilda i aldersgruppen 1-6 år, der språklige ferdigheter og kulturelle bakgrunner har vært  vært en ressurs!

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

3.3 Kunst, kultur og kreativitet.

Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon. Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Formidling av kunst og kultur bidrar til å skape fortrolighet med og tilhørighet til kulturelle uttrykksformer (s. 36).

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: