facebook

Vurdering i musikkfaget

Det er ofte vanskelig å være konkret i vurderingsarbeidet i musikk. Dette skyldes at faget er todelt. En del av faget handler om målbare ferdigheter og kunnskaper, men en del handler også om personlig uttrykk og skaperevne. Fagerlia Videregående Skole har i de siste årene hatt fokus på utvikling av vurderingspraksis. Denne artikkelen vil i hovedsak bygge på erfaringene som skolen har gjort seg gjennom dette utviklingsarbeidet. 

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: