facebook

A taste of honey

En dag fant vi et (heldigvis tomt) vepsebol. Er det her de plagsomme vepsene bo? Barna vet at vepsene gjerne vil spise frukten, yoghurten eller skivene deres, men kan de noe annet om dem? Veps kan stikke, de er gule og svarte, de liker blomster – eller er det bier? Barnas naturlige nysgjerrighet ble vekket av vepsebolet og vi voksne ville hjelpe barna til å lære om veps og bier gjennom et allsidig prosjekt som lar barna bruke hele kroppen for å utforske noe som interesser dem. Barna styrte prosjektet selv og fikk bruke dans, skulptur, og nærmiljøet for å uttrykke ideene og inntrykkene de fikk. De voksne stilte med støtte, inspirasjon i form av skjønnlitteratur, faktabøker og en vilje til å lære sammen med barna. Resultatet ble et spennende prosjekt som inspirerte både store og små. Prosjektet tok oss lengre enn vi hadde forventet og det er ennå ikke ferdig fordi barna finner nye detaljer som interesser dem og nye måte å utrykke det de opplever.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Veps og bier er en del av sommeren i Norge. De interesser både jenter og gutter (kanskje av forskjellige grunner) og er et emne hvor alle barna lærer fra hverandre i et fellesskap.  Barna bestemte måten de ville utrykke seg på, men de fikk også undre seg og stille spørsmål rundt tema. Medvirkning krever tid og rom og det fikk barna under hele prosessen. Barna ble oppmuntret til å bruke hele kroppen i prosjektet; de lekte de var veps, derfor var det både en intellektuell og fysisk utfordring for hvert enkelt barn etter interesse og kompetansenivå.  Alle fagområder er brukt i prosjektet. Kommunikasjon, språk og tekst, gjennom litteratur og fortellinger. Kropp, bevegelse og helse, gjennom lek og dans. Kunst, kultur og kreativitet, gjennom forming og undring. Natur, miljø og teknikk, og Etikk, religion og filosofi, gjennom kunnskap og respekt for veps og bier. Nærmiljø og samfunn, med å bruke turområder i prosjekt og med å snakke om honningproduksjon i Rogaland. Antall, rom og form, med å se på struktur og oppbygning av vepsebolet.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: