facebook

A taste of honey

En dag fant barna et (heldigvis tomt) vepsebol. Er det her de plagsomme vepsene bor? Barnas naturlige nysgjerrighet ble vekket av vepsebolet og personalet ville hjelpe barna til å lære om veps og bier gjennom et allsidig prosjekt som lot barna bruke hele kroppen for å utforske noe som interesserte dem. Barna styrte prosjektet selv og fikk bruke dans, skulptur og nærmiljøet sitt for å uttrykke ideene og inntrykkene de fikk. Personalet stilte med støtte, inspirasjon i form av skjønnlitteratur, faktabøker og en vilje til å lære sammen med barna.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kapittel 4: Barns medvirkning

Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet.  Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen (s.27).

Barna bestemte måten de ville utrykke seg på, men de fikk også undre seg og stille spørsmål rundt tema. Medvirkning krever tid og rom og det fikk barna under hele prosessen.

Alle fagområdene er brukt i prosjektet, med medvirkning og lek som grunnlag gjennom hele prosessen.

Kapittel 9: Barnehagens fagområder

Barnehagen skal ta utgangspunkt i barnas engasjement og bidrag slik at arbeidet med fagområdene kan oppleves som en meningsfull og morsom del av barnas hverdag. Barnas interesse for fagområdene skal stimuleres, og barnehagen skal bidra til å etablere et lærende fellesskap som verdsetter ulike uttrykk og meninger. Barna skal utvikle kunnskaper og ferdigheter innenfor alle fagområder gjennom undring, utforsking og skapende aktiviteter. Barnehagen skal bruke ulikt materiell og utstyr, teknologi og digitale verktøy, spill, bøker og musikk i arbeidet med fagområdene (s.47).

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: