facebook
Elg

Se! Kjenn!

Kirkebakken kulturbarnehage vant den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur i 2017 for prosjektet.

Gjennom dette prosjektet jobbet barnehagen systematisk og metodisk over et halvt år med å legge til rette for, støtte og utvide barns estetiske erfaringer med maling som materiale og teknikk.  Målet var at barna skulle få estetiske erfaringer og opplevelser som videre skulle gi grobunn for fantasi og kreativitet. Prosjektet involverer de minste barna (1 – 2 år) og løfter frem barns væremåter ved at barns sanseopplevelser og utforsking har fått lov til å være styrende.

Juryens begrunnelse for valg av Kirkebakken kulturbarnehage

I prosjektet «Se! Kjenn!» har personalet i Kirkebakken kulturbarnehage jobbet metodisk over et halvt år med maling blant de minste barna. Barnehagen har våget å ta det relativt enkle og dvele ved det. Prosjektet bærer preg av dyp respekt og interesse for de minste barnas estetiske tilnærming til verden med og gjennom kroppen. 

Prosjektet handler om å tilrettelegge for, støtte og utvide små barns estetiske erfaring med maling som materiale og teknikk. Det som utmerker seg i prosjektet er personalets varhet og respekt for det enkelte barns prosesser. Dette blir synlig i deres refleksjoner rundt valg knyttet til gruppestørrelse, gruppesammensetning, verktøy, materialer, rom og tidsperspektiv, som stadig vurderes og re-vurderes opp mot barnas reaksjoner.

Arbeidet kan på mange måter synes enkelt men juryen anser det for å være svært forbilledlig. Barnehagen har jobbet systematisk i å legge til rette for, utforske, observere og dokumentere barns uttrykk. På bakgrunn av dokumentasjon har de tilpasset og igjen lagt til rette, og slik jobbet syklisk i sin undersøkelse av barnas møte med maling. Personalet evner å problematisere og være kritiske til eget arbeid. Ved å stille spørsmål til det de ser forsøker de å få øye på hvem barn er og hvor de er i sin prosess. I undring går personalet så nøye til verks at selv barns kroppslige plassering får betydning.

Juryen legger vekt på hvordan prosjektet viser et sensitivt personale som har sett verdi i, og utviklet det relativt hverdagslige. Det er et prosjekt som løfter frem små barns væremåter ved at barns sanseopplevelser og utforskning har fått lov til å være styrende. Noen av barna vil som de sier «bade i malingen», mens andre vil sitte ved et bord å utforske i starten. Det er et avgrenset felt de har jobbet med, noe som fører til en langvarig fordypende prosess der barna får tid på seg til å utvikle kjennskap til og kunnskap om maling.

Juryen er imponert over personales omsorg og respekt for små barns estetiske læringsprosesser. Vi mener prisen er et signal for å understreke verdien av å se det store i det tilsynelatende lille.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

3.3   Kunst, kultur og kreativitet

I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforskning, fordypning og progresjon (…) i arbeidet med fagområdet skal personalet stimulere barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til undring, undersøkelser, utprøvinger og eksperimenteringer. Barnehagen må legge til rette for og videreutvikle barnas kreative prosesser og uttrykk.

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at:

  • barna bruke ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk.

Rammeplanen 2006

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: