facebook

Ersvika samiske siida

Støttemateriellet viser hvordan en ekstern læringsarena formidler samisk kultur gjennom å lære bort respekt og kunnskap om naturen. Prosjektbeskrivelsen beskriver de praktiske aktivitetene som elevene får delta i når de besøker Ersvika samiske siida like utenfor Bodø. Prosjektet har flere referanser til områder i Kunnskapsløftet (LK06), både i generell del, prinsipper for opplæringen og gjennom innholdskomponenter og kompetansemål for fagene: norsk, naturfag, samfunnsfag, kunst og håndverk, musikk, samt mat og helse.

Fra Det miljøbevisste menneske – Generell del av læreplanen, LK06:             

"Opplæringen skal gi bred kunnskap om sammenhengene i naturen og samspillet mellom meneske og natur. Elevene må lære å se ting i sammenheng og få en tro på at solidarisk handling og felles innsats kan løse de globale problemene (…)".

Fra Prinsipper for opplæringen, LK06:
”Skolen skal legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte”.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Mat og helse

Mat og kultur

• Beskrive samisk mattradisjon og korleis mattradisjonar har samanheng med     natur og levevis (1 – 4)
• Lage samisk mat og gjere greie for nokre trekk ved samisk matkultur
• Lage mat i naturen og bruke naturen som ressurs (5 – 7)

Musikk:

• Diskutere særtrekk ved kunstmusikk, norsk og samisk folkemusikk (5 – 7)
• Diskutere særtrekk ved rytmisk musikk, kunstmusikk og samisk og andre kulturers folkemusikk (8 – 10)

Samfunnsfag

Samfunnskunnskap

Samtale om hva vi mener med identitet og kultur, kjenne att kulturelle symbol og lage ei visuell presentasjon av dei (5 – 7)
• Gjere greie for hovedtrekk ved samiske samfunn i dag (5 – 7)

Naturfag

Mangfold i naturen

Gi eksempler på hvordan samer utnytter ressurser i naturen

Kunst og håndverk

Design

Bruke enkle, hensiktsmessige nåtidsverktøy i arbeid med leire, tekstil, skinn og tre (3 – 4)
• Bruke formelementer fra ulike kulturer i utforming av gjenstander med dekorative elementer

Visuell kommunikasjon

• Samtale om hvordan urfolk og andre kulturer har påvirket og inspirert ulike designuttrykk (8 – 10 ).

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: