facebook

Mini-UKA, SiT barns kulturfestival

Kulturfestivalen Mini-UKA, for og med 350 barn fra null til seks år, ble arrangert 22.- 24. september 2009 på Moholt studentby. Mini-UKA var et samarbeidsprosjekt mellom SiT Barn sine studentbarnehager i Trondheim som består av SiT BarnMoholt, SiT BarnNissekollen og SiT Barn Dragvoll/ØvreStokkan. Vi samarbeidet også med aktører i KOM-prosjektet( kreativtoppvekstmiljø), SiT Bolig, Trondheim kommunale Kulturskole, UKA 09 - Norges største kulturfestival, DMMH, ReMida senteret, Teatergruppen Ngoma, Storåsfestivalen, studenter og lokale musikere. Samarbeidet var basert på frivillighet. Festivalen inneholdt blant annet konserter, teater, lydverksted basert på gjenbruksmaterialer, eventyrtelt, maleaktivitet, sirkus og dokumentasjonsvegg. Mini-UKA viste et kulturmangfold i vid betydning. Festivalen hadde som målsetting å spre glede og begeistring og skape samhold og gode kulturopplevelser for barn, foreldre, personale og nærmiljø. I tillegg ønska vi og profilere SiT Barn som kulturbarnehager.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Mini-UKA var et resultat av tverrfaglig fokus på kulturformidling for, med og av barn. Fagområdene kunst, kultur og kreativitet og nærmiljø og samfunn var spesielt synlig. Festivalen var et møtested der mangfoldige kulturuttrykk ble delt. Prosjektet hadde fokus på barns medvirkning og synet på barnet som sosial aktør lå til grunn for kultursatsningen. De mange kulturuttrykkene var utformet med vekt på gjensidig samspill mellom barn og voksne. Prosjektet var et samarbeid med barnas hjem og nærmiljø. Mini-UKA synliggjorde barnehagene som kulturarena gjennom estetiske uttrykk, barnekultur, flerkulturell barne- og foreldregruppe og studentkulturen i Trondheim.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: