facebook

Praktisk arkitektur

Tid: 1 dag med 5 økter à 60 min

Klassestørrelse: Undervisningsopplegget ble prøvd ut på en skole med tilsammen 40 elever som arbeidet i grupper på 6.

Materialer og utstyr: Ca 40 stk blomsterpinner pr gruppe på 3-4 elever (50 cm lange,  0,5 -1 cm tykke), 400 gummistrikk.

Undervisningsopplegget kan gjøres i klasser på 20, med 4 grupper og tolærersystsem.

 

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kompetansemål kunst og handverk

Arkitektur etter 2. årstrinn

-Lage enkle modeller av hus i naturmaterialer.

Design etter 2. årstrinn:

-Bygge med enkle geometriske grunnformer.

Arkitektur etter 4. årstrinn

-Planlegge og bygge modeller av hus og rom ved hjelp av enkle håndverksteknikker.

Design etter 4. årstrinn:

-Eksperimentere med enkle geometriske former i konstruksjon.

Arkitektur etter 7. årstrinn:

-Beskrive særtrekk ved bygninger i nærmiljøet og sammenligne med nasjonale og internasjonale stilretninger.

Arkitektur etter 10. årstrinn:

-Bygge og teste bærende konstruksjoner i ulike materialer.

 

Fra den generelle delen av læreplanen er det skapende mennesket sentralt og det samarbeidende mennesket.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: