facebook

Undervisningsopplegg i Sal og scene - Installasjon med sko lyd og lys

Utgangspunktet for dette undervisningsopplegget er sko og lyd. Selve temaet bestemmer elevene selv. Installasjonen legger opp til å vise menneskelig aktivitet der utgangspunktet er sko; ett par sko kan i seg selv si mye om en person. Alder, interesser, smak og så videre – i tillegg vil måten disse skoene presenteres på vise en kjent eller ukjent aktivitet.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Valgfaget sal og scene

 

Skape

• utvikle og formidle ideer til en eller flere produksjoner

• samarbeide om å utvikle et audiovisuelt eller scenisk uttrykk, inkludert relevante tekniske løsninger 

 

Formidle

sette opp et enkelt budsjett og markedsføringsplan

• presentere en eller flere produksjoner for publikum

• samarbeide både på og bak scenen for at resultatet skal bli best mulig

• veksle synspunkter om valg av virkemidler og utførelse

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: