facebook
Elevarbeid, Haugaland videregående skole

KDA - Redesign av silo

ARKITEKTUR OG SAMFUNN

Rundt omkring i Norge står det tusenvis av siloer som ikke lenger er i bruk. Disse er laget for å oppbevare tonnevis av gress. Siloene er bygget av armert betong, noe som gjør dem sterke nok til å kunne brukes som bo-konstruksjoner. 

Mens man tidligere rev alt, ser man i dag en økende interesse for gjenbruk av eksisterende byggmasse. Denne tendensen har miljømessige fordeler og er helt i tråd med samfunnets fokus på bærekraft. I dag er det smartere å strippe ned bygget, slik at det f.eks. bare er betongen igjen, for så å bruke konstruksjonen som utgangspunkt for et nytt bygg. Med dette som bakteppe får elevene bl.a.  jobbe med stedsanalyse, funksjonskrav og visualisering av nye bærekraftige løsninger i arkitekturen.  

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Form, teknologi og kunst.  Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

- visualisere størrelsesforhold og romdanning ved hjelp av menneskekroppen

- analysere og vurdere behov for ny utforming av rom ut fra funksjonskrav

- bruke digitale verktøy, tegning og modeller ved studium av rom og kunne diskutere kvalitet og utføring

 

Miljø og klima.  Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

- beskrive og eksemplifisere bærekraftige løsninger i arkitekturen

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: