facebook
Indianere - plakat

Danseforestilling om Peter Pan

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Målsetting med prosjektet
Vi tok for oss hvert enkelt fagområde i rammeplanen og så på hva en danseforestilling kan gi barna innenfor hvert av områdene.

Kommunikasjon, språk og tekst
• Bli kjent med ”Peter Pan” gjennom å lese bøker, se på film og bilder
• Lage nøkkelord som henger synlig på avdelingene. Dette er med på å gjøre de flerspråklige barna mer språklig aktiv og gir dem erfaringer som bygger opp deres begrepsforståelse og ordforråd i norsk
• Synliggjøring av de forskjellige skriftspråkene som er representert på avdelingen
• Ved å la barna møte forskjellige symboler i hverdagen støttes barnas initiativ til å lese, skrive og lage tekst
• Felles opplevelser som gir felles referanserammer i frilek
• Gi indre motivasjon for å lære seg norsk
• Stolthet over eget morsmål
Etikk, religion og filosofi
• Snakke om hvordan indianere levde før i tiden, skape interesse for, forståelse og toleranse for forskjellige kulturer og ulike måter å leve på
• Skape rom for opplevelser, undring, ettertanke og gode samtaler
Kropp, bevegelse og helse
• Gjennom dansen får barna en god kroppsbeherskelse, rytme og motorisk følsomhet
• Gi barna en positiv selvoppfattelse gjennom kroppslig mestring.
• Ved å bruke ansiktsuttrykk og kropp kan vi vise hva vi føler og tenker
• Å kunne kommunisere med hverandre ved hjelp av kroppsspråk
Kunst kultur og kreativitet
• Barna får tatt i bruk sin fantasi, kreative tenkning og skaperglede gjennom arbeidet med å lage drakter og kulisser til de ulike dansene
• Å gi barna muligheter til å finne sine egne kunstneriske uttrykksformer
Natur, miljø og teknikk
• Få kjennskap til livet i havet
• Undring over naturens mangfoldighet
• Ta utgangspunkt i barnas nysgjerrighet og stimulere dem til å oppleve med alle sine sanser
Nærmiljø og samfunn
• Utvikling av tillit til egen deltakelse i fellesskapet og påvirkning av det
• Barna får erfare at de valgene og handlingene de tar er med på å påvirke ulike situasjoner både for dem selv og for andre
• Utvide barnas forståelse av kulturelle likheter og forskjeller som igjen kan føre til et mer inkluderende miljø og motvirke mobbing og rasisme
Antall, rom og form
• Barna skal få erfare egen plassering og orientering i rommet, det er med på å utvikle barnas evne til lokalisering
• Lære seg å bruke hele rommet
• Få kjennskap til begrepet mengde/antall gjennom størrelsen på de ulike dansegruppene, sjørøvere, havfruer og indianere
Vi tok for oss hvert enkelt fagområde i rammeplanen og så på hva en danseforestilling kan gi barna innenfor hvert av områdene.
Kommunikasjon, språk og tekst
• Bli kjent med ”Peter Pan” gjennom å lese bøker, se på film og bilder
• Lage nøkkelord som henger synlig på avdelingene. Dette er med på å gjøre de flerspråklige barna mer språklig aktiv og gir dem erfaringer som bygger opp deres begrepsforståelse og ordforråd i norsk
• Synliggjøring av de forskjellige skriftspråkene som er representert på avdelingen
• Ved å la barna møte forskjellige symboler i hverdagen støttes barnas initiativ til å lese, skrive og lage tekst
• Felles opplevelser som gir felles referanserammer i frilek
• Gi indre motivasjon for å lære seg norsk
• Stolthet over eget morsmål
Etikk, religion og filosofi
• Snakke om hvordan indianere levde før i tiden, skape interesse for, forståelse og toleranse for forskjellige kulturer og ulike måter å leve på
• Skape rom for opplevelser, undring, ettertanke og gode samtaler
Kropp, bevegelse og helse
• Gjennom dansen får barna en god kroppsbeherskelse, rytme og motorisk følsomhet
• Gi barna en positiv selvoppfattelse gjennom kroppslig mestring.
• Ved å bruke ansiktsuttrykk og kropp kan vi vise hva vi føler og tenker
• Å kunne kommunisere med hverandre ved hjelp av kroppsspråk
Kunst kultur og kreativitet
• Barna får tatt i bruk sin fantasi, kreative tenkning og skaperglede gjennom arbeidet med å lage drakter og kulisser til de ulike dansene
• Å gi barna muligheter til å finne sine egne kunstneriske uttrykksformer
Natur, miljø og teknikk
• Få kjennskap til livet i havet
• Undring over naturens mangfoldighet
• Ta utgangspunkt i barnas nysgjerrighet og stimulere dem til å oppleve med alle sine sanser
Nærmiljø og samfunn
• Utvikling av tillit til egen deltakelse i fellesskapet og påvirkning av det
• Barna får erfare at de valgene og handlingene de tar er med på å påvirke ulike situasjoner både for dem selv og for andre
• Utvide barnas forståelse av kulturelle likheter og forskjeller som igjen kan føre til et mer inkluderende miljø og motvirke mobbing og rasisme
Antall, rom og form
• Barna skal få erfare egen plassering og orientering i rommet, det er med på å utvikle barnas evne til lokalisering
• Lære seg å bruke hele rommet
• Få kjennskap til begrepet mengde/antall gjennom størrelsen på de ulike dansegruppene, sjørøvere, havfruer og indianere.
Prosjektbeskrivelse:
Bilder: