facebook
2 åringene på utstilling

Real life stories - bak maskene

Hvilken respons gir barna i møtet med samtidskunsten? Hvordan forstås kunstnernes uttrykk av barn i alderen 2 - 6 år? Kunst som også er fra et såpass fjernt land som Kina? Hva vil det si å ikke kunne uttrykke alt det vi tenker og mener? 

Barnehagen har arbeidet med inntrykk som vi fikk fra utstillingen "Real Life Stories" på Bergen kunstmuseum. Dette var en utstilling basert på ti kinesiske samtidskunstneres arbeider. Dette var meget sentrale og anerkjente kunstnere, ledet an av den mest berømte av dem alle: Ai Wei Wei.

Juryens begrunnelse

Kinesisk samtidskunst og 2–6 år gamle barn er en spenstig og spennende kombinasjon. Å velge samtidskunst som utgangspunkt for barnehagens kunstprosjekt er ikke en selvfølge for alle barnehager, men samtidskunst er ifølge rammeplanen for barnehagen et av de kunstuttrykkene barn bør få møte. Juryen mener at prosjektet «Real Life Stories – bak maskene» på forbilledlig vis viser hvordan samtidskunst blir aktuelt også for barnehagebarn. Den filosofiske samtalen har vært vesentlig i dette prosjektet og har dannet grunnlag for kunstneriske prosesser i barnehagen. Kinesisk samtidskunst handler i høy grad om ytringsfrihet, og i dette prosjektet er nettopp retten til å ytre seg blitt en vesentlig del av samtalene med barna. På denne måten får prosjektet aktualitet knyttet til samfunnsmessige spørsmål. Dette prosjektet vitner om et personale med faglig trygghet og med mot til å gå utover de opptråkkede løypene i barnehagens kunst- og kulturlandskap. Juryens begrunnelse Juryen vil trekke frem at de ansatte tar barnas evne til å møte ulike typer kunst alvorlig. De setter ingen begrensninger når det gjelder hvilken kunst som «passer» for barn. Sammen går de i møte med samtidskunsten og lar barna få oppleve og sanse og lage sine egne uttrykk av det de opplever. Dette gjør de på mange og varierte måter, blant annet gjennom bruk av IKT. Prosjektet er originalt og nyskapende og kan inspirere andre barnehager til å utforske moderne kunst. Klosteret barnehage vant også prisen for tre år siden, da med prosjektet «Jeg». Selv om søkelyset denne gang er snudd fra «meg selv» til internasjonal samtidskunst, har de bevart den samme filosoferende grunntonen. Hvem er jeg, og hva er min plass i verden?

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Vi jobber mest mulig tverrfaglig, så i så måte er vårt arbeide sterkt forankret i flere av Rammeplanens områder. Spesielt kan fagområdene Kunst, kultur og kreativitet, men også Nærmiljø og samfunn trekkes frem i forbindelse med dette prosjektet. Prosjektet har i stor grad hatt de filosofiske samtalene med barna i sentrum, og som grunnlag for videre kunstneriske arbeid i prosjektperioden. Dannelsesbegrepet som fremholdes i Rammeplanen, er veldig sentral hos oss også.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: